FORGOT YOUR DETAILS?

GDPR

Suglasnost
za korištenje osobnih podataka
od korisnika usluga koja se odnosi za
podatke pohrajene unutar Merlin X2 programa za napatu i upravljanje salonom

Draga/i {Ime klijenta}, možda ste čuli za novu uredbu o općoj zaštiti
podataka ("GDPR") koja stupa na snagu 25. svibnja 2018. Da bismo bili
u skladu s zahtjevima za pristanak na GDPR, moramo potvrditi da i dalje želite
primati novosti i obavjesti od nas.

U frizerskom salonu (NAZIV , TVRTKA / OBRT / ADRESA / POŠTANSKI BROJ /
GRAD, OIB) pratimo načela transparentnosti i pažljivog upravljanja s osobnim
podacima u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General
Data Protection Regulation - GDPR; u nastavku uredba).

Zbog novog zakona o zaštiti podataka ovim putem vas obavještavamo kako
su svi vaši podaci koje ste nam ostavili usmenom privolom u frizerskom salonu
(NAZIV) sigurni i zaštićeni, te će se koristiti isključivo za slanje obavijesti
i novosti iz frizerskog salona (NAZIV). Također Vas molimo dodatnu  suglasnost da bismo osobne podatke, koje ste
nam ostavili pri posjeti salonu, a u svrhu izdavanja računa i praćenja
izvršenih usluga, mogli koristiti i obrađivati za slanje obavijesti i novosti
iz frizerskog salona (NAZIV). 

Suglasnost se odnosi na primanje obavijesti i novosti iz frizerskog
salona
(NAZIV).

Usmenon privolom i dobrovoljnim ostavljanjem osobnih podataka korisnik
se slaže s prosljeđivanjem i upotrebom podataka koje uredba  opredjeljuje kao osobne podatke. U ovom
slučaju to su: Ime, Prezime, E-mail adresa, Broj telefona, Broj mobitela, Datum
rođenja.

Korisnik se prilikom usmenog upita o ostavljanju svojih podataka može
slagati s korištenjem osobnih podataka u sljedeće svrhe:

Suglasnost za praćenje vaših aktivnosti u frizerskom salonu (NAZIV):

 • Izvoženje, pohranu i obradu
  podataka u alatu za marketinšku automatizaciju, koji  nam pomoću kontinuiranog praćenja vaših
  posjeta salonu omogućava bolje provođenje naručenih usluga i navika te
  kontaktiranje u vezi vaših posjeta salonu.
 • Svi osobni podaci korišteni
  su isključivo u namjere izvršavanja naših usluga te optimizaciju našeg
  poslovanja i nisu dostupni za javnost.

Suglasnost za primanje obavjesti i novosti od frizerskog salona (NAZIV) o aktualnim trendovima,
ponudama i novostima salona te vrijedi do otkazivanja i obuhvaća:

 • Korištenje podataka za slanje
  redovitih novosti, o aktualnim trendovima, ponudama i novostima salona putem
  e-maila ili SMS poruke ili poštom na adresu.
 • Izvoženje, pohranu i obradu
  podataka u alatu za marketinšku automatizaciju koji nam omogućuje slanje tih
  novosti.

VAŠA PRIVOLA NA TEMELJU DANIH SUGLASNOSTI

Pojedinac u bilo kojem trenutku može zahtijevati od voditelja obrade
osobnih podataka da trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne
podatke u gore navedene svrhe. Takav zahtjev može bilo kada poslati na
e-adresu: (UPISATI E-MAIL) ili pozivom na broj telefona (UPISATI BROJ TELEFONA)
ili usmenim putem te detaljno navesti koje suglasnosti želi otkazati.

Osim toga, korisnik ima i sljedeća prava:

 • Pravo na pristup do svojih
  osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom upravitelj
  može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje identiteta pojedinca čiji su
  osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online identifikatora.
 • Pravo na popravak netočnih
  podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom voditelj obrade
  može koristiti sva razumna sredstva za provjeravanje identiteta pojedinca čiji
  su osobni podaci prikupljeni.
 • Pravo na ”zaborav”, odnosno
  brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz 17? članka Opće uredbe o
  zaštiti podataka.
 • Pravo na samostalno
  odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na automatiziranoj
  obradi.
 • Pravo da protiv voditelja
  obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako misli da obrada njegovih osobnih
  podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Također vas molimo da nam odgovorom na ovaj dopis date privolu da želite
primati obavijesti i novosti iz frizerskog salona (NAZIV) pa Vas molimo da nam
odgovorite na ovu obavjest i napišete "DA ŽELIM PRIMATI OBAVJESTI I
NOVOSTI"

U slučaju da više ne želite primati obavijesti i novosti od frizerskog salona (NAZIV) molimo vas da nas obavijestite telefonom (UPISATI BROJ TELEFONA) ili nam odgovorite na ovu obavjest i napišete "NE ŽELIM VIŠE PRIMATI OBAVJESTI I NOVOSTI"

Izjava o privatnosti

TOM
trgovačko poslovno uslužni obrt o svojim kupcima prikuplja, obrađuje i čuva
samo minimalnu količinu osobnih podataka koji su neophodni za izvršenje
ugovornih i zakonskih obveza. U ove podatke spadaju naziv kupca (tvrtka/obrt
ili ime i prezime), adresa, broj telefona, OIB i e-mail adresa na koju šaljemo
podatke o licenciranju i korištenju programa.

Prikupljeni
podaci obrađuju se samo u svrhu administracije i praćenja evidencije o svim kupcima
i prodanim uslugama ili proizvodima i licencama za korištenje Merlin X2 programa za vođenje i upravljanje frizerskim
ili kozmetičkim salonom
. Podaci se ne otkrivaju niti ne prosljeđuju trećim
stranama, osim u slučajevima kad je to zakonom propisano. (npr. za porezno
izvještavanje i nadzor).

Svi
prikupljeni podaci čuvaju se u zakonom utvrđenim rokovima, uz izmjene na
temelju slijedečih legitimnih interesa od TOM trgovačko poslovno uslužni obrt:

Čuvanje podataka o kupcima i njihovim transakcijama

TOM
trgovačko poslovno uslužni obrt svojim kupcima prodaje usluge i proizvode .
Prilikom kupovine, kupci koji kupuju usluge ili proizvode mogu
zatražiti prijepise izdanih računa ili evidenciju kupljenih usluga ili
proizvoda i kupovinu istih svaki sljedeći puta
.

Da bi kupci
mogli ostvariti ovo pravo bilo kada u budućnosti, TOM trgovačko poslovno
uslužni obrt mora voditi evidenciju o svim svojim kupcima i njihovim
transakcijama.

Kupci
fizičke osobe imaju pravo prigovora na čuvanje njihovih
osobnih podataka, ali ih ovime obavještavamo da uklanjanje podataka o kupcu iz
evidencije neizbježno dovodi do gubitaka prava iz licenciranja, jer ih je
nemoguće utvrditi bez

podataka o
kupcu i verzijama programa koje je on kupio.

Slanje obavijesti o novostima u programu bez traženja privole

Kupci tvrke TOM
trgovačko poslovno uslužni obrtkoji koriste Merlin X2 program za vođenje i
upravljanje frizerskim ili kozmetičkim salonom kako bi njime vodili svoje
poslovne uspjehe i  evidencije u skladu
sa zakonskim propisima i poslovnim običajima. U slučaju promjene zakonskih
propisa, ili izrade novih svojstava u programu, u interesu je korisnika da budu
pravovremeno obaviješteni o svim izvršenim promjenama u programu.

Iz gore
navedenih razloga, TOM trgovačko poslovno uslužni obrt će e-mailom
obavještavati svoje korisnike o izmjenama u programu bez prethodnog traženja
privole. Pri tome će se voditi računa da se obavijesti šalju samo onim
korisnicima na koje se promjene mogu odnositi.

Protiv ovog
legitimnog interesa kupci fizičke osobe mogu podnijeti prigovor, kojem će biti
udovoljeno.

Za sva
pitanja i zahtjeve u vezi s pravima ispitanika možete nas kontaktirati na email:
studio@tom.hr ili na mobitel 01 24 42 868 ili pismenim putem.

TOM trgovačko poslovno uslužni obrt, Barutanski jarak 7, 10 000 Zagreb OIB:88816178472

Sigurnost podataka u Merlin X2 programu koji se
koristi za vođenje i upravljanje frizerskim ili kozmetičkim salonom

Čuvanje baze podataka

Merlin X2
program sve svoje podatke čuva na korisnikovom računalu (serveru). Nikakvi
podaci se ne šalju na obradu u TOM trgovačko poslovno uslužni obrtu niti TOM
trgovačko poslovno uslužni obrt na bilo koji način ima mogućnost pristupa do
korisnikovih podataka bez dozvole vlasnika licence. Osiguranje računala na
kojima se nalaze podaci iz Merlin X2 programa i čuvanje podataka je u domeni
korisnika programa. Svakako preporučamo da korisnici zaštiti vlastitih računala
posvete odgovarajuću pažnju.

Slanje podataka trećim osobama

Program ne
šalje automatski (bez korisničke naredbe) nikakve podatke trećim stranama, osim
u slučaju fiskalizacije računa.

Enkripcija cjelokupne baze podataka

Cjelokupna
baza podataka u Merlin X2 programu zaštićena je enkripcijom i ne može se bez
odgovarajućeg ključa (lozinke) povratiti ili preseliti na drugo računalo.
Također svakom pojedinom segmentu programa može se dodjeliti razina pristupa od
brončane do zlatne ovisno o tome koje je ovlasti dobio svaki zaposlenik osobno
kako bi sa svojom lozinkom imao pristup samo određenim funkcijama programa. Ova
funkcija istovremeno osigurava:

 • Kontrolu pristupa svim segmentima programa koji
  su zaštićeni pravom pristupa (u zaštićeni segment programa se ne može ući bez
  lozinke)
 • Zaštitu od otuđenja podataka i datoteka (otuđena
  datoteka je nečitljiva bez poznavanja lozinke)

Korisnici
koji nemaju potrebu za kontrolom pristupa programu, ako rade sami radi
jednostavnosti mogu definirati svoju jedinstvenu lozinku.

Enkripcija podataka koji se snimaju u Excel

Prilikom
izvoza podataka u excel tablice, snimljene tablice mogu se zaštititi lozinkom,
kako bi ih samo ovlašteni primatelj mogao otvoriti.

Enkripcija arhivske kopije podataka

Prilikom
izrade sigurnosne kopije podataka, arhiva se može zaštititi lozinkom, kako
neovlaštene osobe ne bi mogle koristiti arhivu bez lozinke.

Kontrola pristupa pojedinih korisnika

Korisnici koji imaju potrebu za kontrolom pristupa pojedinima djelovima programa, mogu dodjeliti razinu pristupa svakom zaposleniku i to od brončane do zlatne ovisno o tome koje je ovlasti zaposlenik ima. Osim kontrole pristupa pojedinim dijelovima programa, vodi se i evidenciju o aktivnostima svakog korisnika, pa se uvijek može naknadno utvrditi tko je i kada gledao, kreirao, mijenjao ili spremio koji dokument.

Suglasnost za korištenje
osobnih podataka od korisnika usluga koja se odnosi za prijave na neku od lista
na internet stranici www.tom.hr 

Na www.tom.hr (TOM trgovačko
poslovno uslužni obrt, Barutanski jarak 7, 10 000 Zagreb OIB:88816178472)
pratimo načela transparentnosti i pažljivog ravnanja s osobnim podacima u
skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data
Protection Regulation - GDPR; u nastavku uredba. Potrebna nam je vaša suglasnost da bismo osobne podatke,
koje smo dobili u svrhu prijavljivanja na naše usluge, mogli koristiti i obrađivati u marketinške svrhe. Sve informacije o upravljanju
specifičnom vrstom
suglasnosti možete pronaći u nastavku.

 1. Suglasnosti koje se
  odnose na primanje novosti Newsletter Tom na stranici:
  tom.hr/newsletter
  Ispunjavanjem obrasca za primanje novosti Newsletter Tom o aktualnim
  trendovima i ponudama našeg frizerskog salona, korisnik se slaže s
  prosljeđivanjem podataka koje uredba
  opredjeljuje kao osobne podatke. U ovom slučaju to su: E-mail adresa, Ime,
  Prezime, Broj mobitela.

 2. Suglasnosti koje se
  odnose na primanje novosti VIP klub Tom na stranici: tom.hr/vip-klub

  Ispunjavanjem obrasca za primanje novosti VIP klub Tom o aktualnim
  trendovima i ponudama našeg frizerskog salona, korisnik se slaže s
  prosljeđivanjem podataka koje uredba opredjeljuje kao osobne podatke. U
  ovom slučaju to su: E-mail adresa, Ime, Prezime, Broj mobitela.

 3. Suglasnosti koje se
  odnose na primanje novosti Web kupon od 50 kuna za frizerske usluge na
  stranici:
  tom.hr/web-kupon-od-50-kuna-za-frizerske-usluge
  Ispunjavanjem
  obrasca za primanje novosti Web kupon od 50 kuna za frizerske usluge o
  aktualnim trendovima i ponudama našeg frizerskog salona, korisnik se slaže
  s prosljeđivanjem podataka koje uredba opredjeljuje kao osobne podatke. U
  ovom slučaju to su: E-mail adresa, Ime, Prezime, Broj mobitela.

 4. Suglasnosti koje se
  odnose na primanje novosti Poklon kupon za naš web dućan s 10 posto
  popusta na stranici:
  tom.hr/poklon-kupon-za-nas-web-ducan-s-10-posto-popusta
  Ispunjavanjem
  obrasca za primanje novosti Poklon kupon za naš web dućan s 10 posto
  popusta o aktualnim trendovima i ponudama našeg frizerskog salona,
  korisnik se slaže s prosljeđivanjem podataka koje uredba opredjeljuje kao
  osobne podatke. U ovom slučaju to su: E-mail dresa, Ime, Prezime, Broj
  mobitela.

 5. Suglasnosti koje se
  odnose na primanje novosti i slanje kupljenih proizvoda na Kupci web dućan
  - blagajna na stranici: tom.hr/blagajna

  Ispunjavanjem obrasca za primanje novosti i slanje kupljenih proizvoda na
  Kupci web dućan - blagajna o aktualnim trendovima i ponudama našeg
  frizerskog, korisnik se slaže s prosljeđivanjem podataka koje uredba
  opredjeljuje kao osobne podatke. U ovom slučaju to su: podaci za plaćnje
  (Ime, Prezime, Naziv poduzeća, Zemlja, Ulica, Grad, Poštanski broj,
  Telefon, E-mail adresa) i podaci o dostavi ako je adresa dostave različita
  (Ime, Prezime, Naziv poduzeća, Zemlja, Ulica, Grad, regija, Poštanski
  broj, Napomena uz narudžbu). Nakon registracije na stranici www.tom.hr/moj-racun korisnik u svakom
  trenutku može upravljati svim svojim podacima na sranici: Moj račun

 6. Suglasnosti koje se
  odnose na primanje novosti Tom newsletter za frizere na stranici: tom.hr/newsletter-za-frizere

  Ispunjavanjem obrasca za primanje novosti Tom newsletter za frizere o
  aktualnim trendovima i ponudama našeg frizerskog salona i novostima i
  ponudama iz područja frizersko kozmetičke industrije, korisnik se slaže s
  prosljeđivanjem podataka koje uredba opredjeljuje
  kao osobne podatke. U ovom slučaju to su: E-mail adresa, Ime, Prezime,
  Naziv salona, Broj mobitela, OIB, Ulica i broj, Grad / Mjesto, Poštanski
  broj, Država.

Korisnik se prilikom prijave na
bilo koju od lista može slagati s korištenjem osobnih podataka u sljedeće
svrhe:

Suglasnost za praćenje
vaših aktivnosti i zanimanja na www.tom.hr

 • Izvoženje, pohranu
  i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju, koji nam pomoću
  kontinuiranog praćenja vaših aktivnosti na www.tom.hr omogućava
  provođenje naručenih usluga, kontaktiranje u vezi vaših aktivnosti na
  stranicama www.tom.hr 
 • Svi osobni podaci
  korišteni su isključivo u namjere izvršavanja naših usluga te optimizaciju
  našeg poslovanja i nisu dostupni za javnost.

Suglasnost za primanje
novosti od
TOM trgovačko poslovno uslužni obrta  o
aktualnim trendovima i ponudama salona i novostima i ponudama iz područja
frizersko kozmetičke industrije te vrijedi do otkazivanja i obuhvaća:

 • Korištenje podataka
  za slanje redovitih e-novosti o aktualnim trendovima i ponudama salona i
  novostima i ponudama iz područja frizersko kozmetičke industrije.
 • Izvoženje, pohranu
  i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju koji nam omogućuje
  slanje tih novosti.

VAŠA PRIVOLA NA TEMELJU
DANIH SUGLASNOSTI

Pojedinac u bilo kojem trenutku
može zahtijevati od voditelja obrade osobnih podataka da trajno ili privremeno
prestane koristiti njegove osobne podatke u gore navedene svrhe. Takav zahtjev
može bilo kada poslati na e-adresu: studio@tom.hrF
 te detaljno navesti koje suglasnosti želi otkazati.

Osim toga, korisnik ima
i sljedeća prava:

 • Pravo na pristup do
  svojih osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom
  upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje identiteta
  pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i online
  identifikatora.
 • Pravo na popravak
  netočnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom prilikom
  voditelj obrade može koristiti sva razumna sredstva za provjeravanje
  identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online
  usluga i online identifikatora.
 • Pravo na ”zaborav”,
  odnosno brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz 17͘ članka
  Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Pravo na samostalno
  odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na
  automatiziranoj obradi.
 • Pravo da protiv
  voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako misli da obrada
  njegovih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Suglasnost
za korištenje osobnih podataka
od korisnika usluga koja se odnosi za
podatke pohranjene unutar Merlin X2 programa za naplatu i upravljanje salonom

Draga/i, možda ste
čuli za novu uredbu o općoj zaštiti podataka ("GDPR") koja stupa na
snagu 25. svibnja 2018. Da bismo bili u skladu s zahtjevima za pristanak na
GDPR, moramo potvrditi da i dalje želite primati novosti i obavijesti od nas.

U frizerskom salonu TOM (TOM trgovačko poslovno uslužni obrt,
Barutanski jarak 7, 10 000 Zagreb OIB:88816178472) pratimo načela
transparentnosti i pažljivog upravljanja s osobnim podacima u skladu s Općom
uredbom o zaštiti osobnih podataka (engl. General Data Protection Regulation -
GDPR; u nastavku uredba).

Zbog novog zakona o zaštiti podataka ovim putem vas obavještavamo kako su svi
vaši podaci koje ste nam ostavili usmenom privolom u frizerskom salonu TOM
sigurni i zaštićeni, te će se koristiti isključivo za slanje obavijesti i
novosti iz frizerskog salona TOM. Također Vas molimo dodatnu  suglasnost da bismo osobne podatke, koje ste
nam ostavili pri posjeti salonu, a u svrhu izdavanja računa i praćenja
izvršenih usluga, mogli koristiti i obrađivati za slanje obavijesti i novosti
iz frizerskog salona TOM.  

Suglasnost se odnosi na primanje obavijesti i novosti
iz frizerskog salona TOM

Usmenon privolom i dobrovoljnim ostavljanjem
osobnih podataka korisnik se slaže s prosljeđivanjem i upotrebom podataka koje uredba opredjeljuje kao osobne podatke. U ovom slučaju to su: Ime,
Prezime, E-mail adresa, Broj telefona, Broj mobitela, Datum rođenja.

Korisnik se prilikom usmenog upita o ostavljanju
svojih podataka može slagati s korištenjem osobnih podataka u sljedeće svrhe:

Suglasnost
za praćenje vaših aktivnosti u
frizerskom salonu
TOM:

 • Izvoženje,
  pohranu i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju, koji nam
  pomoću kontinuiranog praćenja vaših posjeta salonu omogućava bolje provođenje naručenih
  usluga i navika te kontaktiranje u vezi vaših posjeta salonu.
 • Svi
  osobni podaci korišteni su isključivo u namjere izvršavanja naših usluga te
  optimizaciju našeg poslovanja i nisu dostupni za javnost.

Suglasnost za primanje obavijesti
i novosti od
frizerskog salona
TOM
o aktualnim trendovima, ponudama i novostima salona te vrijedi do
otkazivanja i obuhvaća:

 • Korištenje
  podataka za slanje redovitih novosti, o aktualnim trendovima, ponudama i
  novostima salona putem e-maila ili SMS poruke ili poštom na adresu.
 • Izvoženje,
  pohranu i obradu podataka u alatu za marketinšku automatizaciju koji nam omogućuje
  slanje tih novosti.

VAŠA PRIVOLA NA TEMELJU
DANIH SUGLASNOSTI

Pojedinac
u bilo kojem trenutku može zahtijevati od voditelja obrade osobnih podataka da
trajno ili privremeno prestane koristiti njegove osobne podatke u gore navedene
svrhe. Takav zahtjev možete
bilo kada poslati na e-adresu: studio@tom.hr ili pozivom na broj telefona 01
24 42 868 ili usmenim putem te detaljno navesti koje suglasnosti želi otkazati.

Osim toga, korisnik ima i sljedeća
prava:

 • Pravo
  na pristup do svojih osobnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom
  prilikom upravitelj može koristiti sva razumna sredstva za utvrđivanje
  identiteta pojedinca čiji su osobni podaci, posebice u okviru online usluga i
  online identifikatora.
 • Pravo
  na popravak netočnih podataka koji su u vezi s njime prikupljeni, a tom
  prilikom voditelj obrade može koristiti sva razumna sredstva za provjeravanje
  identiteta pojedinca čiji su osobni podaci prikupljeni.
 • Pravo
  na ”zaborav”, odnosno brisanje svih podataka, ako su ispunjeni uvjeti iz članka 17 Opće uredbe o zaštiti podataka.
 • Pravo
  na samostalno odlučivanje o korištenju osobnih podataka koje se temelji na
  automatiziranoj obradi.
 • Pravo
  da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom tijelu, ako misli da obrada
  njegovih osobnih podataka krši Opću uredbu o zaštiti podataka.

Također
vas molimo da nam odgovorom na ovaj dopis date privolu da želite
primati obavijesti i novosti iz frizerskog salona TOM pa Vas molimo da nam
odgovorite na ovu obavijest i napišete "DA
ŽELIM PRIMATI OBAVIJESTI I NOVOSTI"

U
slučaju da više ne želite primati obavijesti i novosti od frizerskog salona TOM
molimo vas da nas obavijestite telefonom (01 24 42 868 ) ili nam odgovorite na ovu
obavijest i napišete "NE ŽELIM VIŠE
PRIMATI OBAVIJESTI I NOVOSTI"

TOP